پولیش ماشین (اتومبیل) زبر

پولیش زبر اتومبیل جلاسنج یک پولیش خالص با قدرت پرداخت عالی میباشد که مورد مصرف کلیه خودرو سازان و کارگاه های ترمیم رنگ خودرو (صافکاری و نقاشی) قرار میگیرد و محبوب متخصصان این حرفه میباشد.

پولیش ماشین زبر خاصیت براق کنندگی ندارد و در واقع مکمل پولیش نرم میباشد. کابرد این پولیش در مواردی است که خراشهای عمیقی وجود دارد و در این موارد ابتدا با استفاده از پولیش زبر خراش ها را به حد زیادی رفع میکنند و سپس با استفاده از پولیش نرم، محل مورد نظر را براق میکنند.

پولیش زبر هیچ گاه به تنهایی قابل استفاده نمیباشد و به دلیل خاصیت سایشی قوی، استفاده بی مورد و بدون تجربه از آن میتواند به رنگ اتومبیل آسیب جدی برساند، پس توجه داشته باشید که در صورت لزوم استفاده قبلا با یک فرد ماهر مشورت نمایید.
در صورتی که از پولیش زبر استفاده میکنید، این انتظار را داشته باشید که سطح رنگ آن محل کاملا مات خواهد شد ولی نگران نشوید زیرا پس از آن باید از پولیش نرم استفاده نمایید تا سطح مات ایجاد شده را به براقی کامل برساند.


 

 

 

انواع  پولیش زبر و بسته بندی های مختلف:

 

 

نوع بسته بندی: قوطی فلزی

وزن خالص مواد: 300گرم

رنگ مواد: اخرایی

اجزای محصول: قوطی حاوی مواد پولیش

 

نوع بسته بندی: قوطی فلزی

وزن خالص مواد: 200گرم

رنگ مواد: اخرایی

اجزای محصول:قوطی حاوی مواد پولیش


توضیحات




محصولات مرتبط
فایل‌های مرتبط
تصاویر مرتبط